Acción social23/10/2023

» Acompañamos ás comunidades parroquiais e o seu voluntariado no obxectivo de construír unha sociedade distinta e máis xusta»

Sugui, técnico de Cáritas desde máis de 20 anos, cóntanos en qué consiste o Programa de Acción Comunitaria e como se foi adaptando, co paso dos anos, a súa labor ó escenario cambiante da sociedad.

Jose Ángel Iglesias, mais coñecido por todos como Sugui, leva case media vida en Cáritas. O pasado mes de setembro fixo vinte anos que se incorporou coma traballador da entidade, concretamente no Programa de Animación Comunitaria e Voluntariado.

¿En qué consiste o programa de Acción Comunitaria? ¿Cales son os seus aspectos claves?

O programa de Acción Comunitaria consiste en acompañar ás diferentes comunidades parroquiais e o seu voluntariado, co obxectivo de mellorar as cousas e construír unha sociedade distinta e máis xusta.

As claves fundamentais da acción deste programa son a participación das persoas para a transformación do mundo e o coñecemento e ó análise da realidade na que nos topamos. Para isto, é moi importante a colaboración das parroquias e o seu entorno. 

 ¿Cales son é o teu papel dentro do programa?

As miñas funcións son as propias dun técnico de Animación, como son a de animar, motivar, acompañar, e mobilizar a comunidade parroquial, así como todo aquilo que teña que ver cas comunidades parroquiais (actividades, formación, asesoramento, sensibilización, campañas….)

¿Cal foi a evolución do programa nos últimos anos? ¿Qué novidades houberon dentro do programa?

Este programa leva en funcionamento dende a creación de Cáritas Diocesana, en 1970, xa que xunto co Servizo de Acollida é un dos Programas fundamentais. Sen as persoas ás que acompañamos e as persoas voluntarias, deixaríamos de ser Cáritas, xa que son partes esencias da nosa entidade. 

Pero, claro está, que o longo do tempo as realidades van cambiando e xorden dificultades e necesidades novas as que debemos dar solución e adaptarnos ca creación de novos programas ou servizos como o programa de emprego, o apoio xurídico, apoio psicolóxico e psiquiátrico, Centro de Atención de Menores, etc…

Ó longo dos anos é moi significativo o aumento de número de parroquias con presenza de Cáritas e acompañadas dende a diocesana.

Nos últimos anos,  por diferentes circunstancias económicas e de persoal, tivemos que darlle una volta o noso programa e traballar dunha maneira diferente pero sempre tendo, no centro da nosa misión, as persoas. Adaptámonos as novas realidades que aparecen e para isto tivemos que facer un esforzo adaptando o noso programa formativo e axustándonos os recursos económicos e humanos dos que dispomos.

Dentro das novidades máis importantes,  cabe destacar tamén a solicitude ao IRPF de dous proxectos conxuntamente cas Dióceses de Santiago de Compostela e Mondoñedo-Ferrol:  un deles chamado EDACFO, para solicitar axudas dirixidas a proxectos formativos do voluntariado no ámbito rural, e outro proxecto é o chamado CON-VIVINDO para subvencionar actividades dirixidas as persoas maiores.

¿Qué dificultades vos encontrástedes para levar a cabo os vosos obxectivos?

Nestes momentos unha das maiores dificultades é poder chegar a todo o territorio da Diócese co persoal que formamos parte do programa. Temos unha lista de espera dunhas 30 parroquias que solicitaron ter presencia de Cáritas e que están pendientes de comezar o proceso de formación.

¿Qué novos obxectivos tendes para o próximo ano?

Os principais obxectivos que temos son:

  • Tentar cubrir esas necesidades das que falamos anteriormente elaborando un calendario no que sexa posible dar resposta as parroquias que temos en lista de espera, compartindo procesos de creación e formación conxuntos (interparroquiais ou arciprestais).
  • Dar resposta as novas necesidades que están xurdindo nas parroquias, propondo procesos formativos específicos.
  • Seguir animando, motivando e acompañando presencialmente as parroquias do noso rural Diocesano.